Algemene voorwaarden

 

I. ALGEMEEN

Dayuse.com is een portal voor het grote publiek, bedoeld voor de kamerverhuur op dagbasis of per nacht in Frankrijk, België, Zwitserland, Luxemburg en Groot-Brittannië. Op deze webruimte zoekt de internetgebruiker naar beschikbaarheid en/of advies om een hotelreservatie te boeken. Day Use houdt eraan dat deze website een kwalitatief hulpmiddel is waar internetgebruikers correcte informatie en/of betrouwbaar advies kunnen vinden over de aangeboden infrastructuur en een kamer kunnen reserveren. Alle hotels vermeld op www.dayuse.com staan bekend voor hun beroepsernst en ethiek. Het zijn allemaal professionele ondernemingen in het hotel- en restaurantwezen. De informatie en/of advies gegeven op www.dayuse.com heeft uitsluitend betrekking op de hotelaccomodatie. www.dayuse.com is strikt voorbehouden aan een meerderjarig en gewaarschuwd publiek en is in overeenstemming met de geldende reglementeringen in Frankrijk.

II. VERANTWOORDELIJKHEID

Day Use is een dienstleveraar in de hotelkamerverhuur overdag en is hiermee in overeenstemming met de Franse wetgeving. Day Use wenst de identiteit of de activiteiten van personen, die van de aangeboden service gebruik maken, niet te controleren of na te gaan. Wat er in de kamers, die door www.dayuse.com worden verhuurd, gebeurt is alleen de zaak van de klant en kan op geen enkele manier worden aangerekend aan Day Use. Elk incident, ongeval of andere gebeurtenis die een inbreuk zijn op de geldende Franse wet en reglementeringen is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder. Day Use kan hier op geen enkele manier juridisch aansprakelijk voor worden gesteld. De verantwoordelijkheid van Day Use beperkt zich tot de geleverde prestatie welke wordt geregeerd door onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden. Day Use veroordeelt elke onwettelijke activiteit (prostitutie, pedofilie, verkoop van drugs ... of andere onwettige praktijken die zijn verboden door de Franse wet) en zal haar volledige medewerking verlenen met de bevoegde overheden indien er vermoedens zijn van fraude, illegale handel of andere onwettige activiteiten in een van de infrastructuren of activiteiten voorgesteld op www.dayuse.com.

II. VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS EN RESPECT VOOR DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

In overeenstemming met de wetten betreffende de persoonlijke levenssfeer, verbindt Day Use zich ertoe aan niemand de identiteit of andere informatie betreffende de persoon of de personen, die gebruik hebben gemaakt van de services van www.dayuse.com, te onthullen, tenzij hiervoor een gemotiveerd verzoek wordt ontvangen van de juridische overheden. De verzameling van persoonsgegevens via de website www.dayuse.com en het gebruik dat ervan wordt gemaakt is in overeenstemming met de Franse wet betreffende informatica en vrijheden van 6 januari 1976. Deze gegevens worden bewaard voor een termijn bepaald door de wet en worden vervolgens vernietigd voor meer discretie.

IV. COMITÉ VAN EXPERTS

Het comité van experts bestaat uit vijf wettelijke vertegenwoordigers, die eveneens oprichter zijn van de website www.dayuse.com. Elk van de experts is specialist in het hotelwezen en er professioneel in actief. Ze stellen zich garant voor de ernst van de website, zijn bedoelingen en zijn redactionele inhouden. Ze zorgen ervoor dat de deontologische code van de website wordt nageleefd en waken over de goede praktijk van de leveranciers-hoteluitbaters en de eventuele aanbevelingen van de UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie).